spandoek met artist impression
akoestisch paneel
  • bezonningsstudie
  • Schaduwonderzoek
  • Rapport bezonning analyse
  • Voorbeeld bezonningsstudie
3DL bezonningsstudie1 Schaduwonderzoek2 Duidelijke rapportage3 Voorbeeld bezonningsstudie4

Bezonningsstudie

Bij veranderingen in de bebouwde omgeving verandert ook de bezonning. Met een bezonningsstudie kunnen de gevolgen voor de omgeving inzichtelijk gemaakt worden.

Wanneer een bezonningsstudie?

In Nederland zijn er geen formele eisen met betrekking tot bezonning. Er zijn wel TNO bezonnings normen, namelijk een lichte en een strenge norm. Met een bezonningsstudie kan bekeken worden of aan deze normen wordt voldaan.
Een bezonningsstudie is ook erg geschikt om omwonenden rond een bouwplan te informeren over eventuele schaduwhinder. In een dergelijke studie kan er voor gekozen worden bestaande bomen in het onderzoek mee te nemen om een compleet beeld te schetsen van de nieuwe schaduwval.

rapport bezonnings analyse

Aan de hand van een 3D model analyseren we of er wordt voldaan aan de TNO bezonnings norm


Hoe wordt een bezonningsstudie gemaakt?

We beginnen met het verzamelen van de beschikbare gegevens. Aan de hand van tekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie maken we een 3D computer model. In dit model wordt de bouwmassa uitgewerkt van de bebouwing die schaduw veroorzaakt. Bij het opstellen van de bezonningsstudie houden we rekening met de geografische coordinaten en ook zomer en wintertijd wordt in de analyse meegenomen. Het 3D model wordt op een noordgerichte situatietekening geplaatst. Met gespecialiceerde software maken we vervolgens visualisaties van de bezonning.

Schaduwonderzoek met computer model

Schaduw onderzoek in top view met 3D computer model


Een analyse in 2D of in 3D

Veelal geeft een weergave in 2D bovenaanzicht een duidelijk beeld van de schaduwval. Omdat we met 3D modellen werken is het ook mogelijk om een weergave in 3D te maken. Met name bij toetsing van de TNO bezonnings norm is een 3D weergave een handig hulpmiddel. In de 3D visualisatie kan naukeurig bekeken worden of de zon het meetpunt in midden van de vensterbank bereikt. In de afbeelding hieronder zijn deze meetpunten aangegeven met twee rode stippen.

meetpunt TNO bezonning

De meetpunten conform de TNO bezonning norm, in dit 3D model aangegeven met rode stippen


blanco afbeelding in het midden

Rapportage

De bezonningsstudie resulteert in een rapport dat we als .pdf bestand aan u overhandigen. Naast een bezonningsstudie kan het van belang zijn informatie te hebben over de zon in het algemeen. Een beschaduwingsdiagram geeft u aanvullende informatie over het verloop van de zon gedurende een willekeurige dag op een willekeurige locatie.

bezonningsdiagram

Een bezonningsdiagram geeft informatie over het verloop van de zon gedurende de dag


Schaduwhinder door bomen of andere objecten

Naast gebouwen is het ook mogelijk een analyse te maken van schaduwhinder door bomen of andere objecten.
Wanneer de hoogte van een boom bekend is en de breedte van de boomkruin kunnen we een schematische weergave van deze boom uitwerken. Daarna kan de schaduw die een boom genereerd op een situatietekening geprojecteerd worden. Volg deze link naar een eenvoudige methode voor het bepalen van de hoogte van bomen.

bezonningsstudie met bomen

Een bezonningsstudie waarbij ook de bomen zijn uitgetekend


Neem nu contact met ons op

( * ) Verplicht veld

Neem voor meer informatie telefonisch contact op 0645306528 of stuur een email naar info@3dl.nl

Bekijk onze recente projecten


78-tuinhuis-ontwerpen76-3d-artist-impression-restaurant79-woonboot-architectuur-ontwerp72-uitleg-impressie-maken-van-vrijstaande-woning71-badkamer-restyle-met-3D-tekening

Donau 5-22 Hoogeveen - info @3dl .nl kvk:70482373 tel 0645306528 3DL